logo

Aktuellt

Avyttring

Ankarhagen har avyttrat och frånträtt fastigheterna Bengtsfors Boken 6 , Åmål Furuhällsvallen 4 , Säffle Fjället 3.
Read More

Avyttring

Ankarhagen har avyttrat och frånträtt fastigheten Skerbackarna 1:28 i Malung.
Read More

Facelift Tunbytorp

Ankarhagen har tecknat avtal med AB Svensk Bilprovning på fastigheten Tunbytorp 11 i Västerås vilket inkluderar en omfattande upprustning av hela bilprovningsanläggningen.
Read More

Byggstart Karlstad

Ankarhagen har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Ryds Bilglas AB. Byggnaden kommer att bli skräddarsydd för Ryds Bilglas verksamhet och lokaliserad på Våxnäs industriområde i Karlstad.
Read More

Förvärv

Ankarhagen går in som aktiv förvaltningspartner och förvärvar 50 % av aktierna i Altira BP AB. Fastighetsportföljen består huvudsakligen av bilprovningsfastigheter i mellansverige med Svensk Bilprovning, Opus och Besikta som hyresgäster.
Read More

Förvärv

Ankarhagen går in som aktiv förvaltningspartner och förvärvar 50 % av Fastighet Telefonen i Kristinehamn AB innehållande fastigheten Telefonen 1 i Kristinehamn. Byggnaden är ca 8 800 kvadratmeter och har mycket hög teknisk standard. Sedan våren 2013 är byggnaden 100% vakant.
Read More

Avyttring

Ankarhagen har avyttrat fastigheterna Infanteriet 1 och Rottweilern 2 i Örebro. De båda fastigheterna förvärvades av Örebro kommun 2011 och Ankarhagen uppförde förskolor på respektive fastighet.
Read More

Tillträde och Inflytt

Tillträde och inflyttning i kvarteret Omgången. Kvarteret Omgången har genomgått godkänd slutbesiktning och bostäderna är färdiga för tillträde. Projektet har slutförts inom utsatt tidpunkt och budget.
Read More

Godkänd slutbesiktning

Ankarhagen slutför utbyggnad av förskolan på fastigheten Infanteriet 1. Antalet platser på förskolan ökar med 50 % i Rynningeåsen där det för närvarande råder akut brist på barnomsorgsplatser. Projektet har slutförts inom utsatt tidsram och budget.
Read More