logo

Aktuellt

Byggstart

Ankarhagen byggstartar projekt Kvarteret Omgången tillsammans med SHH AB. NCC är totalentreprenör med byggsystem P303.  Bostäderna kommer att stå färdiga för tillträde den kring midsommar 2013.
Read More

Byggstart

Ankarhagen påbörjar utbyggnad av förskola på fastigheten Infanteriet 1. Utbyggnaden avser två avdelningar och möjliggör en utökning av kapaciteten på förskolan med ca 50%. Bristen på barnomsorgsplatser i Rynningeåsen akut mot en hög inflyttningstakt i området.
Read More

Förstudie

Ankarhagen erhåller möjlighet till förstudie av Örebro kommun för byggnation av bostäder i Rynningeåsen. Förstudien avser fastigheten Omgången 1 som ligger mitt i expansiva Rynningeåsen. Fastigheten är ca 4 500 kvm med en exploateringsgrad om 60 %. Området är det mest attraktiva området för barnfamiljer i Örebro med närhet till både centrum och skyddade naturområden intill Hjälmaren.
Read More

Byggstart

Ankarhagen påbörjar tillbyggnad av förskolan på fastigheten Infanteriet 1 i Rynninge. Det råder akut brist på barnomsorgsplatser i området och tillbyggnaden möjliggör en kapacitetsökning med ca 50 %.
Read More

Säljstart och slutsålt

Under juni månad påbörjades försäljningen av bostäderna i kvarteret Omgången. Samtliga bostäder har sålts och byggstart kommer att ske under september/oktober 2012 med sikte på inflyttning kring midsommar 2013.
Read More

Reservationsavtal

Ankarhagen och SHH AB slutför förstudie och ingår reservationsavtal med Örebro kommun avseende kvarteret Omgången 1. Det råder brist på mindre bostäder i Örebro och efterfrågan bedöms som hög på den typ av produkt som kommer att produceras i Rynningeåsen.
Read More

Joint Venture

Ankarhagen ingår samarbete med SHH AB om byggnation av kvarteret Omgången i Rynningeåsen. SHH AB har framgångrikt uppfört bostäder intill den fastigheten Omgången 1 som Ankarhagen erhållit förstudie på.
Read More

Godkänd slutbesiktning

Ankarhagen färdigställer förskola med kapacitet om totalt för 100 barn på fastigheten Infanteriet 1 i Rynningeåsen. Ett 15 årigt avtal är tecknat med en friskolekoncern som kommer att bedriva barnomsorg på fastigheten. Byggnaden är utrustat med tillagningskök där egen mat kommer att tillagas.
Read More

Godkänd slutbesiktning

Ankarhagen färdigställer förskola med kapacitet om ca 100 barn på fastigheten Rottweilern 2 i Södra Lindhult. Ett 15-årigt avtal är tecknat med en friskolekoncern som kommer att bedriva barnomsorg på fastigheten. Byggnaden är utrustat med tillagningskök där egen mat tillagas.
Read More