logo

Aktuellt

Avyttring

Kontorsfastigheten Lisenen 2 i Hässelby Gårds centrum har avyttrats. Utvecklingen av fastigheten ingick i ett Joint Venture mellan Trippat AB och Altira AB. Fastigheten avyttrades 100% uthyrd till Brostaden AB som ingår i Castellum koncernen.
Read More

Reservationsavtal

Ankarhagen tecknar reservationsavtal med Örebro kommun avseende fastigheten Infanteriet 1. Fastigheten är belägen i Rynningeåsen, ett område som står inför en utbyggnad om ca 500 bostäder inom de närmsta åren. Ytan är på totalt 7 500 kvadratmeter med en exploateringsgrad om 60 %. Detaljplanen tillåter skola och bostäder.
Read More

Reservationsavtal

Ankarhagen tecknar reservationsavtal med Örebro kommun om förvärv av fastigheten Rottweilern 2 i Södra Lindhult. Fastigheten ligger centralt i den nya stadsdel i södra Örebro där den planeras för ca 4-500 nya bostäder. Fastigheten är 7 200 kvadratmeter detaljplanerad för bostäder och förskola.
Read More

Förvärv

Tripeta & Altira ingår samarbete och förvärvar Lisenen 2 av Statens Fastighetsverk. Byggnaden uppfördes åt försäkringskassan och ligger i Hässelby Gård centrum i direkt anslutning till tunnelbanan. Fastigheten är i mycket gott skick (kontor) och är sedan 4 år 100 % vakant.
Read More