logo

Ankarhagen förvärvar fastigheter i Eskilstuna

Ankarhagen förvärvar fastigheterna Vintergatan 20 & 23 i Eskilstuna av Stena Metall. Fastigheterna omfattar 3 620 kvm uthyrningsbar area samt 36 466 kvm mark. Ankarhagen tillträdde fastigheterna den 8 januari 2018.
Fastigheterna köptes med 100% vakans men Ankarhagen har från dag ett tecknat avtal på 75% av de uthyrningsbara ytorna med en ny hyresgäst.