logo

Förvärv

Ankarhagen har genom bolagsaffär förvärvat en fastighetsportfölj innehållande sju bilförsäljningsfastigheter från OK Ekonomisk Förening. Portföljen omfattar totalt 17 500 kvadratmeter uthyrbar area och alla fastigheter är 100 % uthyrda. Majoriteten av fastigheterna är strategiskt belägna i industriområden där Ankarhagen sedan tidigare är äger fastigheter. Största hyresgäster är Bilia och EM Bilar.