logo

Om oss

Ankarhagen

Ankarhagen är ett Stockholmsbaserat fastighetsbolag som grundades 2011 med affärside att bygga, utveckla, och äga kommersiella fastigheter. Bolaget främsta geografiska fokus är Stockholm och de expanderande regionstäderna i Mellansverige. Bolaget befinner sig i en stark tillväxtfas och söker kontinuerligt efter nya potentiella förvärv och utvecklingsprojekt. Det totala fastighetsinnehavet 2018 uppgår till 20 fastigheter med ca 325 000 kvm detaljplanerad mark för kontor, industri och handel. Bolaget ägs av Tripeta AB och Altira AB. Markus Sjövall är VD.

_MG_8089


Hur vi arbetar

Ankarhagens fokus är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att vara en aktiv ägare och fastighetsutvecklare. Utöver löpande förvaltning av vår befintliga fastighetsportfölj, arbetar vi för att identifiera och agera på unika situationer där vi genom aktiv utveckling kan tillmötesgå ett lokalt behov eller optimera en specifik fastighet till att bättre spegla sitt mikroläge eller tjäna en specifik hyresgäst.


Affärsmodell

 

Utveckling av befintliga fastigheter

Vi specialiserar oss på fastigheter där vi på ett tidigt skede kan identifiera en eller flera utvecklingspotentialer. Exempel på sådana är optimering av ytor, utnyttjande av ytterliga byggrätter alternativt arbeta med ändrad användning av fastigheten.

 

Markutveckling

Ankarhagen har vi ett flertal tillfällen förvärvat mark och uppfört bostäder alternativt byggnader anpassade åt specifika hyresgäster. Idag äger vi 325 000 kvadratmeter detaljplanerat mark i centralt belägna industri och handelsområden.

 

Joint Ventures

Ankarhagen har en historik av att genomföra projekt i tillsammans med olika typer av samarbetspartners.