logo

LÅNGSIKTIGT FASTIGHETSÄGANDE KOMBINERAT MED AKTIV FASTIGHETSUTVECKLING  

Ankarhagen AB är ett fastighetsbolag som bygger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i mellansverige. Vårt fastighetsbestånd utgörs av 20 fastigheter och 325 000 kvm detaljplanerad mark för kontor, handel och industri.

 

Aktuellt

Reservationsavtal

Ankarhagen tecknar reservationsavtal med Örebro kommun avseende fastigheten Infanteriet 1. Fastigheten är belägen i Rynningeåsen, ett område som står inför en utbyggnad om ca 500 bostäder inom de närmsta åren. Ytan är på totalt 7 500 kvadratmeter med en exploateringsgrad om 60 %. Detaljplanen tillåter skola och bostäder.
Read More

Reservationsavtal

Ankarhagen tecknar reservationsavtal med Örebro kommun om förvärv av fastigheten Rottweilern 2 i Södra Lindhult. Fastigheten ligger centralt i den nya stadsdel i södra Örebro där den planeras för ca 4-500 nya bostäder. Fastigheten är 7 200 kvadratmeter detaljplanerad för bostäder och förskola.
Read More

Förvärv

Tripeta & Altira ingår samarbete och förvärvar Lisenen 2 av Statens Fastighetsverk. Byggnaden uppfördes åt försäkringskassan och ligger i Hässelby Gård centrum i direkt anslutning till tunnelbanan. Fastigheten är i mycket gott skick (kontor) och är sedan 4 år 100 % vakant.
Read More