Ett hyresavtal innebär mer än en bra affär

Som ägare, utvecklare och förvaltare av fastigheter är vi väl medvetna om vår miljöpåverkan. Det är också därför som hållbarhetsfrågan ligger högt på vår dagordning.

På Ankarhagen anser vi att en framgångsrik affär och hållbarhet går hand i hand. Det innebär att samtliga områden inom vår verksamhet ständigt är satta under lupp för att hitta sätt att hålla nere vårt koldioxidavtryck. Detta gäller allt från utvecklingen av vår fastighetsportfölj och val av samarbetspartners, till de resurser vi använder och hur vi agerar.
 
Vårt mål och ambition är att ständigt minska vårt avtryck och driva utveckligen av vårt bolag på ett ansvarstagande sätt. På egen hand, och i nära samarbete med våra hyresgäster och
samarbetspartners.
 
Tillsammans skapar vi hållbara hyresförhållanden utifrån avtal som innebär mer än en bra affär. Vår drivkraft att förnya, utveckla och förbättra utgår från affärsmässiga behov inom ramarna för en hållbar samhällsutveckling. Besluten som fattas idag tas med utgångspunkt för att hålla lång tid framöver.

Hållbarhetsmål 2022
Ankarhagen beslutade under 2021 att intensifiera bolagets arbete med hållbarhetsfrågor 2022. Vår utveckling ska ske utifrån att vi formulerar och verkar för att uppnå branschens mest ambitiösa hållbarhetsmål 2026*.

Vidare ska Ankarhagen sträva efter full transparens gällande bolagets mål, initiativ och uppföljning av arbetet inom hållbarhetsområdet. Ankarhagen ska också verka för att driva en positiv hållbarhetsutveckling inom branschen i stort.

Mål 2022
  • Samtliga nyuthyrningar och omförhandlingar ska omfattas av grön hyresbilaga
  • Inventering av lämplighet för solceller, samtliga fastigheter
  • Energioptimeringsinsatser i samtliga fastigheter med hög förbrukning
  • Eftersträva certifiering av befintliga byggnader via ramverket ”Miljöbyggnad i Drift” 
  • Eftersträva certifiering av nyproducerade byggnader i nivå Miljöbyggnad Silver
* mål uppsatta i relation till ett genomsnittligt noterat fastighetsbolag med likartat bestånd.
Söker ni lokal i Mälardalsregionen?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER