logo

LÅNGSIKTIGT FASTIGHETSÄGANDE KOMBINERAT MED AKTIV FASTIGHETSUTVECKLING  

Ankarhagen AB är ett fastighetsbolag som bygger, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i mellansverige. Vårt fastighetsbestånd utgörs av 20 fastigheter och 325 000 kvm detaljplanerad mark för kontor, handel och industri.

 

Aktuellt

Ankarhagen hyr ut 5 700 kvm till MSB i Kristinehamn

Ankarhagen har hyrt ut 5 700 kvadratmeter lager i fastigheten Kristinehamn Telefonen 1 till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) efter att myndigheten vunnit den europeiska upphandlingen om ett nytt EU-lager för civil krisberedskap.
Read More

Ankarhagen förvärvar Karlstad Östanvinden 4

Ankarhagen förvärvar fastigheten Karlstad Östanvinden 4 av den europeiska fastighetsfonden Kildare Partners. Kildare förvärvade fastigheten som en del av en större portfölj av Kungsleden så sent som i somras. Fastigheten Karlstad Östanvinden 4 har idag en uthyrningsbar area om cirka 18 500 kvadratmeter och 79 000 kvadratmeter mark. Fastigheten är belägen i Örsholmens industriområde och är uthyrd till 95%.
Read More

NP3 köper 18 fastigheter av Ankarhagen

NP3 Fastigheter har köpt 18 fastigheter om 24 400 kvadratmeter. Fastigheterna är fullt uthyrda. Fastigheterna består i stort sett uteslutande av bilhallar och bilprovningsanläggningar. Tillträde sker 15 februari 2018.
Read More

Ankarhagen förvärvar fastigheter i Eskilstuna

Ankarhagen förvärvar fastigheterna Vintergatan 20 & 23 i Eskilstuna av Stena Metall. Fastigheterna omfattar 3 620 kvm uthyrningsbar area samt 36 466 kvm mark. Ankarhagen tillträdde fastigheterna den 8 januari 2018. Fastigheterna köptes med 100% vakans men Ankarhagen har från dag ett tecknat avtal på 75% av de uthyrningsbara ytorna med en ny hyresgäst.
Read More

Försäljning av bilhandelsfastighet till Balder

Ankarhagen säljer fastigheten Kristianstad Traversen 1 till Balder. Fastigheten inköptes som del av ett paket i oktober 2016 och avyttras nu som ett led i en geografisk renodling av fastighetsbeståndet.
Read More

Stendörren köper fastighet av Ankarhagen

Ankarhagen har sålt fastigheten Båglamapan 25 i Ulvsunda, Stockholm. Köpare är Stendörren som även äger grannfastigheten.
Read More

Försäljning av tre bilprovningsfastigheter

Ankarhagen har per den 17 mars sålt och frånträtt fastigheterna Mora Öna 374:1, Rättvik Lerdal 33:14 och Vansbro Grönalid 3:4. Köpare av fastigheterna är PEO Jansson Fastigheter.
Read More

Förvärv

Ankarhagen har genom bolagsaffär förvärvat en fastighetsportfölj innehållande sju bilförsäljningsfastigheter från OK Ekonomisk Förening. Portföljen omfattar totalt 17 500 kvadratmeter uthyrbar area och alla fastigheter är 100 % uthyrda. Majoriteten av fastigheterna är strategiskt belägna i industriområden där Ankarhagen sedan tidigare är äger fastigheter. Största hyresgäster är Bilia och EM Bilar.
Read More

Uthyrning Karlstad

Ankarhagen har hyrt ut de lokler som Besikta avträtt på Karlstad Vredet 3 på Våxnäs till Mekonomen. Lokalerna omfattar totalt en yta på 888 kvadratmeter. Ankarhagen kommer att påbörja anpassningarna av lokalerna under hösten och inflytt beräknas ske under våren 2017.
Read More