Karlstad

Brisen 5

Denna fastighet har stora öppna markytor i nära anslutning till E18. Området ligger öster om Karlstad centrum och utgörs huvudsakligen av industri, kontor och handel. Byggnaden har luftiga lokaler med högt i tak och god porthöjd.

Just nu: 1 Ledig Lokal

1 870 m²

Just nu: Lediga Lokaler

Just nu: Lediga Lokaler

Just nu: Lediga Lokaler

Om Ankarhagen

Ankarhagen är ett fastighetsbolag som grundades 2011 med affärsidé att förvärva och förädla kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Idag uppgår fastighetsbeståndet till ca 82 000 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat på 29 fastigheter belägna i Stockholm och de snabbast växande regionstäderna i Mellansverige.

Kort fakta
FASTIGHET
Brisen 5
Ort
Karlstad
Adress
Stormgatan 20, Karlstad
Storlek (kvm)
3 870
MARK (kvm)
15 400
HYRESGÄSTER
Yrkesakademin, PEAB Sverige m.fl.

Hitta till fastigheten

Söker ni lokal i Mälardalsregionen?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER