Vi äger, utvecklar och förvaltar lokaler med hyresgästen i fokus.

Om Ankarhagen

Ankarhagen förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter inom lager, lätt industri och handel. Koncernens fastigheter är belägna i Mellansverige, från Stockholm i öst till Karlstad i väst. Ankarhagen är ett publikt bolag med fastighetsportfölj bestående av 38 fastigheter till ett värde om cirka 1,2 miljarder kronor.

Affärsidé
Ankarhagens affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter. Koncernen fokuserar främst på lokaler för lager och lätt industri i Mellansverige.

Vision
Ankarhagen är det innovativa fastighetsbolaget som är bäst på att skapa värden.

Ankarhagen i siffror

2011

BOLAGET GRUNDADES

38

ANTAL FASTIGHETER

99

HYRESVÄRDE (MKR)

118 000

UTHYRNINGSBAR YTA (Kvm)
FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Lager och lätt industri i Mellansverige

KUNDER

Några av våra hyresgäster

HISTORIA

Allt började i Hässelby Gård

2010

Första förvärvet var en kontorsfastighet i Hässelby Gård

Ankarhagen grundades 2011 av fastighetsentreprenörerna Markus Sjövall, Carl Mörk och Oscar Christensson. Redan då hade grundarna 30 års samlad erfarenhet från direktinvesteringar i fastigheter. Bolagets första förvärv var en vakant kontorsfastighet i Hässelby Gård som förvärvades från Statens Fastighetsverk. Fastigheten hade stått tom i över fem år, men inom ett år avyttrades den fullt uthyrd till det börsnoterade bolaget Castellum.

2011 - 2013

Nybyggnation av förskolor och bostäder i Örebro

I början av 2011 förvärvade Ankarhagen av Örebro kommun två detaljplanerade fastigheter i bostadsområdena Södra Lindhult och Rynningsåsen, vilka vid tidpunkten var bland Örebros mest expanderande bostadsområden. På respektive fastighet uppförde Ankarhagen en förskola med plats för 100 barn. Förskolorna färdigställdes under året och togs i bruk under slutet av 2011. Samma år erhöll Ankarhagen en förstudie på en av fastigheterna om att uppföra 20 bostäder. Kvarteret Omgången färdigställdes och tillträddes av bostadsrättföreningen under sommaren 2013.

2013

Ny affärsinriktning och förvärv av 35 bilprovningsfastigheter i södra och mellersta Sverige

Under 2013 beslutades att Ankarhagen ska fokusera på fastigheter inom segmentet lager och lätt industri. Bolaget förvärvade 35 bilprovningsfastigheter belägna i södra och mellersta Sverige från Söderport. Hyresgäster var vid förvärvet bland andra AB Svensk Bilprovning, Opus Bilprovning och Besikta. Under kommande två år var huvudsakligt fokus att arbeta med värdehöjande åtgärder och strukturering av portföljen med bilprovningsfastigheter.

2015

Förvärv av fem fastigheter i Stockholm

Under 2015 förvärvade Ankarhagen fem fastigheter i Stockholm från OK ekonomisk förening. Huvudsaklig verksamhet i fastigheterna var däckverkstäder.

2016

Förvärv av åtta bilhandelsfastigheter i mellersta och södra Sverige

Under 2016 förvärvades ytterligare åtta fastigheter från OK ekonomisk förening. Fastigheterna var spridda från Falun i norr till Kristianstad i söder och utgjordes huvudsakligen av bilhandelsfastigheter med Bilia som största hyresgäst.

2018

Geografisk renodling genom avyttring samt fastighetsförvärv

I början av 2018 togs beslutet om en strategisk renodling av Ankarhagens fastighetsportfölj. I en affär med NP3 Fastigheter avyttrades 22 fastigheter i främst Dalarna och Värmland. Ankarhagen gick från etablering på 28 orter till 11 orter. Under inledningen av året förvärvade Ankarhagen en fastighet på Kungsgatan i Eskilstuna från Stena Metall. Fastigheten omfattar 32 000 kvm utvecklingsbar yta. Vidare förvärvades en fastighet i Karlstad från den tyska fastighetsfonden Kildare om cirka 20 000 kvm.

2019

Utökning av fastighetsbeståndet i Karlstad genom förvärv

Under januari tillträdde Ankarhagen åtta fastigheter i Karlstad som förvärvades från den norska fastighetsfonden Captiva. Samtliga fastigheter finns i Örsholmens industriområde och utgörs av lager och lätt industri med en stor spridning av hyresgäster, varav de största är Postnord och Flex Tools . Under februari tecknades avtal med Wermlands Motor om förvärv av ytterligare en fastighet lokaliserad på Örsholmens industriområde.

2020

Fler förvärv, ökad personalstyrka och nytt kontor.

Ankarhagen förvärvar tre fastigheter om totalt 9 000 kvm i Mellansverige där samtliga ytor är uthyrda till Dollarstore på långa avtal. Vidare kompletterar Ankarhagen med ytterligare ett förvärv i Karlstad med en uthyrningsbar yta på drygt 2 000 kvm. Bolaget anställer två kommersiella förvaltare, en kommunikatör och flyttar till ett större kontor på Artillerigatan i Stockholm.

2021

Nya ägare, ny styrelse, ny CFO, ny affärsplan, färdigställd nybyggnation och flera större uthyrningar.

Ankarhagen färdigställer nybyggnation av padelhall om drygt 2 000 kvm i Eskilstuna. Bolaget tecknar ett flertal större och längre avtal med bl.a Axfood Snabbgross, Number One Padel, Lifepadel, TIER, Work System, Matenco m.fl. Bolaget rekryterar en CFO och året avslutas med att Holmströmgruppen och Areim blir ägare till 20 procent vardera i Ankarhagen. En ny styrelse utses och Bolaget fastställer en femårig affärsplan. 

2022

Strategiska förvärv, utökad personalstyrka, färdigställd nybyggnation och nytt lokalt kontor.

Ankarhagen förvärvar fyra fastigheter i Karlstad och tre fastigheter Karlskoga där samtliga lokalytor om totalt 15 000 kvm är uthyrda. Bolaget färdigställer nybyggnation om cirka 3 000 kvm med klassificering Miljöbyggnad Silver i Jordbro. Bolaget rekryterar en hållbarhetschef, en analytiker, ytterligare en ekonom samt ytterligare en kommersiell förvaltare. Kontoret i Stockholm flyttar till större lokaler på Tegnérgatan och Ankarhagen öppnar ett lokalkontor på Pumpgatan i Karlstad.

Söker ni lokal i Mellansverige?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till i våra marknadsföringsinsatser. Mer om cookies