Vi äger, utvecklar och förvaltar lokaler med hyresgästen i fokus.

Vi är en passionerad fastighetsförvaltare som i första hand vill att våra hyresgäster ska trivas och må bra.

OM ANKARHAGEN

Lokaler med hyresgästen i fokus

Ankarhagen är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter med huvudsaklig inriktning mot lager och lätt industri. Vi driver även projektutveckling av tidigare outnyttjad tomtmark där vi bygger nya lokaler åt befintliga och nya kunder. Våra fastigheter finns i Storstockholm samt i andra större städer i Mälardalen och övriga Mellansverige. Totalt innehar koncernen 39 fastigheter med cirka 500 000 kvm detaljplanerad mark och en total uthyrningsbar yta om 110 000 kvm. Ankarhagen startade verksamheten 2011 och ägs av bolagets grundare och medarbetare.

Affärsidé
Ankarhagens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla kommersiella fastigheter inom lager och lätt industri i stadsnära lägen i växande regioner i Mellansverige.

Mission
Vi skapar attraktiva lokaler i stadsnära lägen i samarbete med våra hyresgäster för en hållbar företags- och samhällsutveckling.

Vision
Ankarhagen genererar tillväxt och mervärde för våra hyresgäster och för de regioner som vi verkar i genom att vara en långsiktig samarbetspartner och tillsammans skapa effektiva, flexibla och hållbara lokallösningar.

Ankarhagen i siffror

2011

BOLAGET GRUNDADES

39

ANTAL FASTIGHETER

90

HYRESVÄRDE (MKR)

108 000

UTHYRNINGSBAR YTA (Kvm)
FASTIGHETSPORTFÖLJEN

Lager och lätt industri i Mellansverige

ORGANISATION

Vi som jobbar med Ankarhagen

Peter Liderås
Peter Liderås
Fastighetschef
Markus Sjövall
Markus Sjövall
VD
Joakim Fredin
Joakim Fredin
CFO
Sara Kvillerud
Sara Kvillerud
Ekonomi
Alex Ander
Alex Ander
Kommersiell Förvaltare
Fanny Holmström
Fanny Holmström
Hållbarhetschef
Andreas Sjövall
Andreas Sjövall
Marknad och Kommunikation
Petter Myrehed
Petter Myrehed
Affärsutveckling / f.n. föräldraledig
Stina Alke
Stina Alke
Ekonomi / f.n. föräldraledig

Styrelse och revisor

Styrelsen består av: ordförande Fredrik Tibell, styrelseledamöter Markus Sjövall, Julia Mejergård och Fredrik Holmström.
Huvudansvarig revisor är Jonas Svensson, EY.

KUNDER

Några av våra hyresgäster

HISTORIA

Allt började i Hässelby Gård

2010

Första förvärvet var en kontorsfastighet i Hässelby Gård

Ankarhagen grundades 2011 av fastighetsentreprenörerna Markus Sjövall, Carl Mörk och Oscar Christensson. Redan då hade grundarna 30 års samlad erfarenhet från direktinvesteringar i fastigheter. Bolagets första förvärv var en vakant kontorsfastighet i Hässelby Gård som förvärvades från Statens Fastighetsverk. Fastigheten hade stått tom i över fem år, men inom ett år avyttrades den fullt uthyrd till det börsnoterade bolaget Castellum.

2011 - 2013

Nybyggnation av förskolor och bostäder i Örebro

I början av 2011 förvärvade Ankarhagen av Örebro kommun två detaljplanerade fastigheter i bostadsområdena Södra Lindhult och Rynningsåsen, vilka vid tidpunkten var bland Örebros mest expanderande bostadsområden. På respektive fastighet uppförde Ankarhagen en förskola med plats för 100 barn. Förskolorna färdigställdes under året och togs i bruk under slutet av 2011. Samma år erhöll Ankarhagen en förstudie på en av fastigheterna om att uppföra 20 bostäder. Kvarteret Omgången färdigställdes och tillträddes av bostadsrättföreningen under sommaren 2013.

2013

Ny affärsinriktning och förvärv av 35 bilprovningsfastigheter i södra och mellersta Sverige

Under 2013 beslutades att Ankarhagen ska fokusera på fastigheter inom segmentet lager och lätt industri. Bolaget förvärvade 35 bilprovningsfastigheter belägna i södra och mellersta Sverige från Söderport. Hyresgäster var vid förvärvet bland andra AB Svensk Bilprovning, Opus Bilprovning och Besikta. Under kommande två år var huvudsakligt fokus att arbeta med värdehöjande åtgärder och strukturering av portföljen med bilprovningsfastigheter.

2015

Förvärv av fem fastigheter i Stockholm

Under 2015 förvärvade Ankarhagen fem fastigheter i Stockholm från OK ekonomisk förening. Huvudsaklig verksamhet i fastigheterna var däckverkstäder.

2016

Förvärv av åtta bilhandelsfastigheter i mellersta och södra Sverige

Under 2016 förvärvades ytterligare åtta fastigheter från OK ekonomisk förening. Fastigheterna var spridda från Falun i norr till Kristianstad i söder och utgjordes huvudsakligen av bilhandelsfastigheter med Bilia som största hyresgäst.

2018

Geografisk renodling genom avyttring samt fastighetsförvärv

I början av 2018 togs beslutet om en strategisk renodling av Ankarhagens fastighetsportfölj. I en affär med NP3 Fastigheter avyttrades 22 fastigheter i främst Dalarna och Värmland. Ankarhagen gick från etablering på 28 orter till 11 orter.
Under inledningen av året förvärvade Ankarhagen en fastighet på Kungsgatan i Eskilstuna från Stena Metall. Fastigheten omfattar 32 000 kvm utvecklingsbar yta. Vidare förvärvades en fastighet i Karlstad från den tyska fastighetsfonden Kildare om cirka 20 000 kvm.

2019

Utökning av fastighetsbeståndet i Karlstad genom förvärv

Under januari tillträdde Ankarhagen åtta fastigheter i Karlstad som förvärvades från den norska fastighetsfonden Captiva. Samtliga fastigheter finns i Örsholmens industriområde och utgörs av lager och lätt industri med en stor spridning av hyresgäster, varav de största är Postnord och Flex Tools . Under februari tecknades avtal med Wermlands Motor om förvärv av ytterligare en fastighet lokaliserad på Örsholmens industriområde.

Söker ni lokal i Mellansverige?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER