FINANSIELL INFORMATION

Ankarhagen är ett fastighetsbolag med ett långsiktigt perspektiv. 

Om Ankarhagen

Bolaget äger och utvecklar kommersiella fastigheter, främst inom lager och lätt industri. Fastighetsbeståndet ligger i Mellansverige och består av 39 fastigheter i stadsnära lägen. Ankarhagen har sedan starten 2011 byggt upp en fastighetsportfölj till ett värde närmare 1 miljard kr. 

MER OM ANKARHAGEN

2021 i korthet

64
Mkr
Hyresintäkterna
ökade med 32%
49
Mkr
Driftnettot
ökade med 49%
22
Mkr
Förvaltningsresultatet
ökade med 146%
4,8
år
Den genomsnittliga
hyresdurationen
vid årets slut
172
Mkr
Årets resultat
ökade med 246%
990
Mkr
Fastighetsvärdet
ökade med 33%
39
%
Soliditeten stärktes
med 9 procentenheter
18
%
Gröna hyresavtal
vid årets slut
Affärsmodell

Att skapa långsiktig och hållbar tillväxt i
förvaltningsresultatet över tid.

Det görs genom aktiv fastighetsförvaltning och
förvärv där det går att identifiera en tydlig utvecklingspotential. Affärsmodellen syftar till att skapa värde för aktieägare, hyresgäster, medarbetare, samhälle och övriga intressenter, där hållbarhet är en central del.

FINANSIELLA RAPPORTER

Läs vår årsredovisning

Ladda ner våra senaste årsredovisningar i PDF-format och skriv ut om du vill.

Styrelsen

Fredrik Tibell 
Styrelseordförande 

Född: 1966 
Invald:
Styrelseordförande sedan 2021. 
Utbildning:
Ekonomistudier vid Stockholms universitet. 
Övriga pågående uppdrag:
VD för Caritas Corporate Finance AB. Styrelseordförande i Svenska Husgruppen Intressenter AB och styrelseledamot i Holmström Fastigheter Holding AB och Magnolia Bostad AB. 

Fredrik Holmström 
Styrelseledamot 

Född: 1971 
Invald:
Styrelseledamot sedan 2021. 
Utbildning:
BSBA från IUM, Monaco (tidigare University of Southern Europe). 
Övriga pågående uppdrag:
Styrelseordförande i Holmström Fastigheter Holding AB och Magnolia Bostad AB. 

Julia Mejegård 
Styrelseledamot 

Född: 1978 
Invald:
Styrelseledamot sedan 2021. 
Utbildning: Civilingenjör i industriell ekonomi, Linköpings universitet. Studier vid Technische Universität i Berlin. 
Övriga pågående uppdrag: Nordenchef för lätt industri Areim. Styrelseledamot i CA Fastigheter AB. 

Markus Sjövall 
Styrelseledamot 

Född: 1977 
Invald:
Styrelseledamot sedan 2011. 
Utbildning:
Civilekonom, Stockholms universitet. 
Övriga pågående uppdrag:
VD och koncernchef för Ankarhagen Fastigheter AB. Styrelseledamot i koncernens övriga bolag, Tripeta AB och PB26 AB. 

Ledningen

Markus Sjövall 
VD och koncernchef sedan 2011. 

Född: 1977 
Utbildning:
Civilekonom, Stockholms universitet. 
Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Ankarhagen Fastigheter AB, koncernens övriga bolag, Tripeta AB och PB26 AB. 

Joakim Fredin 
CFO sedan 2021. 

Född: 1972 
Utbildning:
Ekonomie Magisterexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 
Bakgrund:
CFO för Venandi Fastigheter, CFO för Extenda Retail och CFO för Vismas Retaildivision. 
Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i Fredin Invest AB och Bostadsrättsföreningen Gnisvärd Solbacka 1. Styrelsesuppleant i koncernens samtliga dotterbolag.

Peter Liderås 
Fastighetschef sedan 2022. 

Född: 1965 
Utbildning:
Studier i fastighetsekonomi & entreprenadjuridik vid Högskolan i Jönköping samt fastighetsutveckling, Kungliga Tekniska Högskolan. 
Bakgrund:
Fastighetschef & Projektutvecklare på RealProperty Nordics AB, Fastighetschef på Randviken Fastigheter AB, Head of Properties & Projects på PostNord och Head of Property Development på Newsec. 
Övriga pågående uppdrag:
Styrelseledamot i RealProject AB och RealProperty Nordics AB.