Jordbro

Jordbromalm 1:10

Byggnation av ny fastighet pågår. Avståndet till Haninge centrum med kommunikationer samt all erforderlig samhällsservice är cirka fem kilometer. Väg 73 ligger i nära anslutning till fastigheten.

Just nu: 1 Ledig Lokal

120 m²

Just nu: Lediga Lokaler

Just nu: Lediga Lokaler

Just nu: Lediga Lokaler

Om Ankarhagen

Ankarhagen är ett fastighetsbolag som grundades 2011 med affärsidé att förvärva och förädla kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Idag uppgår fastighetsbeståndet till ca 82 000 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat på 29 fastigheter belägna i Stockholm och de snabbast växande regionstäderna i Mellansverige.

Kort fakta
FASTIGHET
Jordbromalm 1:10
Ort
Jordbro
Adress
Jordbrotorpsvägen 2
Storlek (kvm)
5000
MARK (kvm)
6 061
HYRESGÄSTER

Hitta till fastigheten

Söker ni lokal i Mälardalsregionen?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER