Karlstad

Klubban 7

Fastigheten är belägen i Lambergets industriområde cirka fyra kilometer från Karlstad centrum. Närområdet består huvudsakligen av industribebyggelse. Service finns i fastighetens direkta närhet och lokalerna inom byggnaden är huvudsakligen belägna i markplan.

Just nu: 1 Ledig Lokal

120 m²

Just nu: Lediga Lokaler

Just nu: Lediga Lokaler

Just nu: Lediga Lokaler

Om Ankarhagen

Ankarhagen är ett fastighetsbolag som grundades 2011 med affärsidé att förvärva och förädla kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Idag uppgår fastighetsbeståndet till ca 82 000 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat på 29 fastigheter belägna i Stockholm och de snabbast växande regionstäderna i Mellansverige.

Kort fakta
FASTIGHET
Klubban 7
Ort
Karlstad
Adress
Sågverksgatan 28, Karlstad
Storlek (kvm)
3 876
MARK (kvm)
11 261
HYRESGÄSTER
Motor Trend och Flex Scandinavia

Hitta till fastigheten

Söker ni lokal i Mälardalsregionen?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER