Hammarö

Nolgård 1:303

Fastigheten är belägen på Nolgårds handelsområde. Byggnaden är uppförd på en pålad grundplattan med en stomme i stål. Fasaden är beklädd med plåt och samtliga fönster utgörs av 2-glasfönster. Byggnaden inrymmer butikslokal för hyresgästen Dollarstore, som etablerade sin verksamhet i lokalerna 2019.

Just nu: 1 Ledig Lokal

Just nu: Lediga Lokaler

Just nu: Lediga Lokaler

Just nu: Lediga Lokaler

Om Ankarhagen

Ankarhagen är ett fastighetsbolag som grundades 2011 med affärsidé att förvärva och förädla kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Idag uppgår fastighetsbeståndet till ca 110 000 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat på 39 fastigheter belägna i Stockholm och de snabbast växande regionstäderna i Mellansverige.

Kort fakta
FASTIGHET
Nolgård 1:303
Ort
Hammarö
Adress
Bivägen 5, Hammarö
Storlek (kvm)
3 084
MARK (kvm)
HYRESGÄSTER
Dollarstore

Hitta till fastigheten

Söker ni lokal i Mälardalsregionen?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER