Augusti 2012

Ytterligare förvärv och byggnation

Tillbyggnation på befintlig fastighet i Rynninge, Örebro. Hög inflyttning till området har lett till stor brist på barnomsorgsplatser. Ankarhagen bygger till förskolan på Fastigheten Infanteriet 1 i Rynningeåsen. Förskolan har idag plats för 100 barn som nu kommer att byggas till. Tillbyggnaden avser två nya avdelningar med kapacitet om totalt ytterligare 50 barn.

Söker ni lokal i Mellansverige?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER