Ankarhagen bygger padelhall

November 12, 2020

Ankarhagen bygger padelhall och inleder detaljplaneändring i Eskilstuna

Ankarhagen har i Eskilstuna tecknat ett tioårigt hyresavtal med en befintlig hyresgäst NumberOneGym som nu lanserar sitt nya koncept NumberOnePadel. Padelhallen kommer att inrymma sex dubbelbanor samt två singelbanor och beräknas tas i bruk vid årsskiftet 2020/21.

Anläggningen uppförs på fastigheten Vintergatan 23 som Ankarhagen förvärvade av Stena Metall 2018. Vidare har Ankarhagen under hösten erhållit ett positivt förhandsbesked från Eskilstuna Stadsbyggnadskontor att inleda en detaljplanerändring på fastigheten från industri till att även möjliggöra exploatering för handel, kontor och rekreation. Fastigheten som uppgår till 36 000 kvadratmeter ligger på Kungsgatan som leder direkt in till Eskilstuna centrum.

”Det är roligt att få vara med att skapa mervärde och tillväxtmöjligheter för vår befintliga hyresgäst genom att komplettera de befintliga träningslokalerna med en padelhall”, säger Markus Sjövall, VD för Ankarhagen. ”Vidare så arbetar vi nu för att hitta intressanta aktörer inom tex handel som är intresserade av en etablering i detta centrala läge nära centrum i Eskilstuna.

Om Ankarhagen

Ankarhagen är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar kommersiella fastigheter med huvudsaklig inriktning mot lager och lätt industri. Fastigheterna finns i Storstockholm samt i flera större städer i övriga Mellansverige. Totalt innehar Ankarhagen ett trettiotal fastigheter med cirka 400 000 kvm detaljplanerad mark och en total uthyrningsbar yta om drygt 96 000 kvm. Ankarhagen startade verksamheten 2011 och har sitt säte i Stockholm.

Söker ni lokal i Mälardalsregionen?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER