November 2020

Ankarhagen förvärvar tre fastigheter i Mellansverige

Ankarhagen förvärvar en fastighetsportfölj bestående av fastigheterna Hammarö Nolgård 1:303, Karlskoga Gaspedalen 1, ochKristinehamn Buffeln 8 av AJEA Fastigheter i Karlskoga AB. Fastigheternas totala uthyrbara area uppgår till cirka 9 000 kvadratmeter och samtliga är uthyrda till Dollarstore på långa avtal. Ankarhagen tillträdde fastigheterna i början på november 2020.

Gemensamt för fastigheterna i portföljen är att de är belägna i bra mikrolägen nära trafikleder och i etablerade handelsområden.

”Vi har haft ett fortsatt intensivt 2020 med ett stortantal uthyrningar senaste månaderna och hoppas kunna ytterligare teckna hyreskontrakt innan året är slut. Mot bakgrund av vårt stora fokus på uthyrningsarbetet under 2020 ser vi det som mycket positivt att kunna komplettera portföljen med tre fastigheter som genererar starka kassaflöden. I och med förvärvet av fastigheterna diversifierar vi även portföljens inriktning något, från ett huvudsakligt fokus på lager och lättindustri till en mer blandad karaktär.Vi har historiskt sett varit starka på just lager och lättindustri, men vi ser fram emot att även kunna titta på affärer inom andra fastighetssegment. Framöver är fokus på att hitta ytterligare tilläggsförvärv i, eller i närheten av, de regionsstäder mellan Stockholm och Oslo där vi idag finns etablerade.”
-Markus Sjövall (VD)

Säljaren biträddes av Real Advice och köparen biträddes av Baker McKenzie.

Om Ankarhagen

Ankarhagen är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar kommersiella fastigheter med huvudsaklig inriktning mot lager och lätt industri. Fastigheterna finns i Storstockholm samt i flera större städer i Mellansverige. Totalt innehar Ankarhagen ett trettiotal fastigheter med cirka 450 000 kvm detaljplanerad mark och en total uthyrningsbar yta om drygt 95 000 kvm. Ankarhagen startade verksamheten 2011och har sitt säte i Stockholm. Läs mer på www.ankarhagen.se

Söker ni lokal i Mellansverige?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till i våra marknadsföringsinsatser. Mer om cookies