Februari 2019

Förvärv av ytterligare en fastighet

Förvärv av ytterligare en fastighet i Örsholmens industriområde i Karlstad av Wärmlands Motor.
Ankarhagen förvärvar fastigheten Brisen 5 på Örsholmen i Karlstad av Wärmlands Motor. Fastigheten har en total uthyrningsbar area om cirka 3 800 kvm och största hyresgästen är Yrkesakademin som bedriver yrkesutbildning för tung transport.

Söker ni lokal i Mellansverige?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER