Januari 2011

Förvärv och nybyggnation

Ankarhagen förvärvar fastigheten Rottweilern 2 och bygger förskola. Fastigheten som ligger centralt i den nya stadsdelen Södra Lindhult i Örebro är på 7 200 kvm och detaljplanerad för bostäder och förskola. På fastigheten och i området planeras det för cirka 400-500 nya bostäder. Ankarhagen avser att teckna avtal med en fristående skolhuvudman och uppföra en förskola med kapacitet för 100 barn på fastigheten.

Söker ni lokal i Mellansverige?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER