JULI 2023

MSB expanderar – hyr mer lageryta av Ankarhagen

MSB hyr sedan tidigare 5 700 kvadratmeter lageryta i fastigheten Telefonen 1 i Kristinehamn och utökar nu samarbetet med Ankarhagen genom att hyra ytterligare 890 kvadratmeter lokalarea i fastigheten.

Ankarhagen kan idag informera om att samarbetet med MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tilltagit när MSB i juli slog upp dörrarna till sina nya lagerlokaler på Televägen 4 i Kristinehamn. Sedan 2018 har MSB valt att förlägga sitt beredskapslager i fastigheten, belägen i Marielund industriområde utanför Kristinehamn. Beredskapslagret är tillsammans med åtta andra lager i Europa en del i utvecklingen av EU:s gemensamma beredskap inom ramen för programmet rescEU och rymmer bland annat beredskapsfordon, säkerhets- och sjukvårdsutrustning. MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.

-Arbetet med MSB:s lokaler har varit både krävande och lärorikt. Standarden för beredskapslager är hög och konkurrensen mellan olika europeiska lagerverksamheter mycket hård. Att MSB väljer att hyra mer yta inom fastigheten gläder oss mycket här på Ankarhagen, framförallt för att det är ett kvitto på MSB:s och Ankarhagens goda samarbete, säger Markus Sjövall, VD på Ankarhagen

Söker ni lokal i Mellansverige?
Oavsett om du vill diskutera ditt företags lokalbehov eller om du har frågor som rör en specifik fastighet är du alltid välkommen att kontakta oss.
KONTAKTA OSS
LEDIGA LOKALER
Genom att klicka på "Acceptera" samtycker du till lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigeringen, analysera webbplatsanvändningen och hjälpa till i våra marknadsföringsinsatser. Mer om cookies